Dưới đây là bảng mã lỗi huananzhi, giúp anh em có thể đọc được mã code main x99, mã code main x79. Tự tìm hiểu nguyên nhân xem có lỗi phần cứng hay không.