PC GIẢ LẬP 1CPU (ĐƠN XEON)

PC GIẢ LẬP 2CPU (DUAL XEON)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PC SỐP TRỒNG ĐƯỢC

TỪ KHÓA: 2676v3, 2680v4, 2696v3, 2686v4, 2696v4, 2682v4, 2697av3, 2683v4, pc giả lập giá rẻ, máy tính giả lập, pc xeon giả lập, pc giả lập xeon, pc chạy giả lập, pc nox, pc ldplayer, pc idplayer, pc memu, pc bluestack, pc chạy ldplayer, pc chay idplayer, x99 dual oem, x99 t8d, x99 f8d plus, x99 tfq, huananzhi, x99h, x99e, dual xeon