CPU intel Core i5 12400f new

2.698.000 

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm: Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12
Tên mã: Alder Lake
Phân đoạn thẳng: Desktop
Số hiệu Bộ xử lý: i5-12400F
Thuật in thạch bản: Intel 7
Số lõi: 6
Số P-core: 6
Số E-core: 0
Tổng số luồng: 12
Tần số turbo tối đa: 4.40 GHz
Tần số Turbo tối đa của P-core: 4.40 GHz
Tần số Cơ sở của P-core: 2.50 GHz
Bộ nhớ đệm: 18 MB Intel® Smart Cache
Tổng Bộ nhớ đệm: L27.5 MB
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý: 65 W
Công suất Turbo Tối đa: 117 W

Liên Hệ Ngay