Mainboard x99 Dual OEM ddr3 (x99 Dual OEM D3)

1.700.000 

x99 dual oem ddr3 (với 8 khe ram 3) hỗ trợ CPU: 2673v3, 2676v3, 2678v3, 2696v3, 2686v4

x99 dual oem ddr4 (với 8 khe ram 4) hỗ trợ CPU: tất cả cpu v3, v4 (không dùng chạy dual xeon 2696v4, 2699v4)

Sản phẩm có thể có box hoặc không kèm box

Liên Hệ Ngay