Mainboard x99h ddr3 OEM /x99h ddr4 OEM mini

780.000 

x99h ddr3 (chạy với ram 3) hỗ trợ CPU: 2673v3, 2676v3, 2678v3, 2696v3, 2686v4

x99h ddr4 (chạy với ram 4) hỗ trợ CPU: tất cả cpu v3, v4 (không dùng chạy 2696v4, 2699v4)

Sản phẩm có thể có box hoặc không kèm box

Liên Hệ Ngay